“DRAAGVLAK EN EIGENAARSCHAP CREËREN BIJ DE MENSEN DIE BETROKKEN ZIJN”  |

KENNISMAKING MET MIGCHEL DIRKSEN, BOARD ADVISOR & PARTNER RIVIONT  |

16 juli 2021  |  Onlangs heeft Migchel Dirksen zich verbonden aan internationaal leiderschap adviesbureau RIVIONT als Board Advisor & Partner Nederland. Richard A. Vincent, Managing Partner & Founder van RIVIONT gaat met Migchel in gesprek voor een verdere kennismaking.

“Wat sprak je aan om je als Board Advisor & Partner bij RIVIONT aan te sluiten?”

“Ik geloof sterk in de onderlinge verbinding tussen business, mens en cultuur. Zo heb ik altijd gewerkt. De holistische aanpak van RIVIONT spreekt mij hierbij sterk aan. Ik kijk er dan ook naar uit om mijn opgedane kennis en ervaring in het leiden en begeleiden van mens en organisatie bij transformaties in zetten bij klanten van RIVIONT.”

“Wat zijn je ervaringen met groei, verandering en transformatie?”

“In de afgelopen 20 jaar heb ik veel fusies, reorganisaties en transformaties geleid. Zo heb ik bijvoorbeeld twee zelfstandige banken gefuseerd. Mijn ervaring bij iedere verandering is dat het ontzettend belangrijk is dat je draagvlak en eigenaarschap creëert bij de mensen die betrokken zijn. Zorg daarbij voor een cultuur die dit ondersteunt. Deze mensen bepalen het succes van de verandering.”

“Je hebt carrière gemaakt als bestuurder en directievoorzitter van meerdere Rabobanken en daarvoor in de telecom en food. Wat zijn de belangrijkste criteria waaraan een leider in jouw ogen aan dient te voldoen?

“Een leider geeft richting en is besluitvaardig. Hij/zij is oprecht geïnteresseerd in en betrokken bij de collega’s en is daardoor inspirerend en motiverend. In iedere organisatie is veel kennis en ervaring aanwezig bij collega’s. Zorg dat zij die kennis en ervaring met je delen. Zeg niet wat ze moeten doen, maar vraag wat zij er van vinden. Management by walking around is hierbij zeer effectief.”

“Wat is je visie op de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC)? En als er 1 ding is wat je zou adviseren aan de RvC, wat zou dit dan zijn?”

“Allereerst moet ieder RvC lid begrijpen wat zijn/haar rol is. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, ‘zonder dwarsliggers geen rails’. RvC leden moeten elkaar op onderwerpen en competenties aanvullen en motiverend, adviserend en constructief kritisch naar de directie zijn. Zorg daarbij voor diversiteit.

Mijn advies aan de RvC is: ga niet op de stoel van de directie zitten, maar stel vragen. Hoe de RvC zich, naast de directie, opstelt is zeer bepalend voor de cultuur in de organisatie.”

“Waarom zouden RvC’s en directies met je contact moeten opnemen? Wat ga je (anders) doen?”

Vanuit mijn ervaring en kennis koppel ik strategie, cultuur en mensen aan elkaar met focus op klantwaarde en financiële stabiliteit. Ik zorg dat effectiviteit van het team wordt verbeterd en daarmee de potentie binnen het bedrijf beter wordt benut en de continuïteit van de organisatie gewaarborgd.  Ik doe dit context gedreven en evidence-based.

RIVIONT helpt klanten bij het realiseren van duurzame groei, verandering en transformatie door de verbinding tussen business-people-cultuur te verbeteren, te beginnen met het top management team. Onze geïntegreerde dienstverlening bestaat uit Culture Transformation, Leadership Development, Assessment & Succession, Interim Management en Executive Search.

CONTACT  |

RIVIONT Migchel Dirksen
RIVIONT Richard A. Vincent

RIVIONT BOARD ADVISORS |

De Board Advisors van RIVIONT zijn executives met een bewezen staat van dienst in het realiseren van duurzame groei, verandering en transformatie als CEO, COO, CFO of CHRO van publieke, private en beursgenoteerde bedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Azië-Pacific.

Onze Board Advisors  |  Brengen multisectorale, multifunctionele, multiculturele en multigeografische ervaring  |  Zijn gepassioneerd in het bouwen van (toekomstige) business voor (toekomstige) markten met (toekomstig) talent  |  Kennen de Art & Science van het creëren van een verbeterde verbinding tussen business-people-culture om strategische doelstellingen te bereiken

Via RIVIONT kunnen Board Advisors worden ingezet voor adviesprojecten en interim-managementopdrachten.